Produkty CWS poskytují nejen hydroizolaci, ale i ochranu betonu a ocelové výztuže. Jsou ideální pro zabránění korozi na aplikacích, jako jsou mosty a zejména přístaviště a námořní stavby, které jsou neustále napadány chloridy. 
I ten nejlepší beton vytváří vlasové trhliny, což umožňuje vodě a korozivním materiálům, jako je oxid uhličitý a chloridy, proniknout do betonu a napadnout ocelovou výztuž. Výsledkem koroze a rezivění je expanze oceli a nakonec destrukce betonu. Bohužel to někdy vede k demolici konstrukce roky před dosažením její původní projektované životnosti a ještě hůř: značné ztráty na životech v případě zřícení mostů atd. Nedávné zřícení mostů v Janově, Itálii a USA se okamžitě vybaví.

 

CWS100 utěsňuje trhliny v betonu a vytváří nepropustnou bariéru těsně pod povrchem, zabraňuje pronikání chloridů a škodlivých chemikálií, které napadají výztuž a způsobují degradaci betonu.

Zabráněním korozi výztuže mohou CWS100 a CWS Admix dokonce zdvojnásobit efektivní životnost mnohých betonových konstrukcí.

 

CWS Krystalizační přísady pro beton

 

GWS zastupuje na středoevropském trhu s výrobky CWS Admix a CWS 100 renomovaného výrobce hydroizolačních přísad pro beton a opravu betonových povrchů (zajištění dlouhodobé voděodolnosti betonu a betonových konstrukcí i povrchů) australskou společnost CWS. Jedná se o ekonomicky velmi zajímavé produkty s novou technologií. Pro snažší a rychlejší zásobení trhu jsme v loňském roce otevřeli evropské celní sklady výrobků, s dostatečným objemem skladových zásob.

OCHRANA BETONU

 

BEZPROBLÉMOVÁ HYDROIZOLACE. VŽDY!

Pro nadzemní aplikace, sanace a vodní nádrže.

 

CWS100 je nejmodernější hydroizolace, která je ideální pro velké plochy betonu, zejména ty, které jsou vystavené tepelnému namáhání, jako jsou střechy, parkoviště, přístaviště, mosty, nákupní centra, pódia atd.

Směs se aplikuje na vyzrálý beton. Po aplikaci vytváří uvnitř betonu silnou bariéru, která je vodotěsná, utěsní trhliny a chrání beton před korozí a degradací po celou dobu projektované životnosti konstrukce. Hydroizolační bariéra je 15-20 mm tlustá a natrvalo se stává součástí hmoty vyzrálého betonu.

 

CWS100 reaguje se zbytkovým vápníkem v betonu a vytváří ve vodě nerozpustný hydrátový gel křemičitanu vápenatého, který utěsňuje trhliny, póry a kapiláry betonu. Směs gelu utěsní stávající trhliny v betonu až do tloušťky 2,2 mm a zůstává v betonu i nadále reaktivní - v případě dalšího kontaktu s vodou se tak utěsní budoucí vlasové trhliny, které v betonu přirozeně vznikají.

Směsí vytvořené nerozpustné krystaly účinně blokují průchod vody a zajišťují trvalou vodotěsnost ošetřeného betonu po celou dobu životnosti konstrukce.

Na CWS100 v originálním obalu se vztahuje 25letá záruka výrobce

 

CWS100 TĚSNĚNÍ TRHLIN

Zatímco nesčetné množství produktů uvádí vágní tvrzení jako „utěsňuje trhliny v betonu“, téměř žádné z těchto tvrzení není podpořeno relevantními důkazy.

CWS100 byl rigorozně testován nezávislou zkušební laboratoří. Výsledky testů prokazují schopnost produktu utěsnit statické trhliny až do šířky 2,2 mm. Výsledky testů jsou vám k dispozici na vyžádání.

 

 

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ – ZÍSKEJTE LEED BODY

Produkty CWS jsou nejekologičtější na světě. V souladu s tím jsme členy prestižní US Green Building Council (USGBC) a České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Za program LEED odpovídá USGBC.

Produkty CWS jsou:

Netoxické

Vhodné pro použití s ​​pitnou vodou

Žádné zbytečné odpady navíc

Žádné VOC

Aplikace výrobku získává potřebné body v projektech udržitelné výstavby

 

 

ZVYŠUJE TVRDOST BETONU

CWS100 zvyšuje tvrdost betonu na 9 Mohsovy stupnice (tvrdost korundu), čímž je beton tvrdší než žula (což je pouze 6-7 Mohsovy stupnice). To je zvláště užitečné pro oblasti, jako jsou přístaviště, mosty a pódia a obecně oblasti, které jsou vystaveny velkému tlakovému, valivému a abrazivnímu zatížení.

V PROVOZU ZA 6 HODIN

Po betonu ošetřeném CWS100 je možné chodit nebo jezdit již několik hodin po aplikaci. Díky tomu výrazně usnadňuje použití a požadavky na ošetření betonu ve vztahu k nejmenšímu možnému přerušování provozu. Jeho použití je extrémně jednoduché jak pro místa s probíhající novou výstavbou, tak pro hydroizolaci v místech, která jsou již v provozu a kde je přerušení provozu obtížné – např. obchodní centra, veřejná parkoviště apod.

CWS100 NELZE POŠKODIT NA MÍSTĚ

Standartně používané hydroizolační membrány často prosakují – a nakonec kompletně selhávají – proto, že bývají již během výstavby poškozeny jinými řemesly. CWS100 nemůže být poškozen na místě. Nepotřebuje žádnou ochranu, není ovlivňován provozem vozidel ani pěším provozem, pádem nářadí atd., neboť po své aplikaci je integrální součástí hmoty betonu.

 

Krystalická hydroizolace pro podzemní aplikace a vodní nádrže.

CWS Admix je krystalická přísada, která se přidává při výrobě vodotěsného betonu přímo do směsi jako jedna ze složek betonu.

CWS Admix tvoří nerozpustné krystaly v pórech a kapilárách betonu a účinně blokují průchod vody. Také utěsňuje vznikající trhliny v betonu až do 0,4 mm (1/64″) a utěsní budoucí vlasové trhliny při opětovném kontaktu s vlhkostí.

PEVNÉ DÁVKOVÁNÍ

Většina jiných krystalických přísad se pro zajištění hydroizolačních schopností betonu dávkuje jako procento obsahu cementu ve směsi. Se zvyšujícím se obsahem cementu je třeba zvýšit i dávkování krystalizační přísady.

Běžně se však stává, že i během projektu dochází ke změnách v receptuře nebo požadavcích na beton, a tím je nutné změnit i dávkování krystalizačních přísad. Bohužel se na to často zapomíná, což má za následek nesprávné dávkování a možnou budoucí netěsnost hotové betonové konstrukce.

CWS Admix má pevné jednotné dávkování - na 1 m3 betonu se vždy použije 0,8 kg CWS Admix, a to bez ohledu na návrh a typ betonové směsi .

CWS Admix tím pádem:

 • Poskytuje jednoduchost při stanovení správného množství přísady
 • Poskytuje ochranu proti lidské chybě
 • Poskytuje klid na duši, že pokud se design směsi změní, hydroizolační vlastnost betonu bude stále spolehlivá
 • Poskytuje klid, že je práce provedena správně

 

Fixní dávkování je velmi silným důvodem při rozhodování pro použití CWS Admix.

 

CWS Admix versus ostatní krystalizační přísady:

CWS Admix: Dávkuje se 0,8 kg/m³ na metr krychlový betonu (22 oz/yd 3 ). 

Bez ohledu na obsah cementu.

 

Ostatní krystalické přísady: Dávkování se liší podle obsahu cementu. Pro každý druh betonu je třeba provést výpočet.

 

Obvykle jsou tyto výpočty proměnlivého dávkování založeny na dávkovacích tabulkách, které mohou být matoucí, obtížně se používají a mají často za následek nesprávné dávkování, a tedy selhání těsnící schopnosti betonu. To může mít za následek vážné technické a investiční komplikace.

 

OCHRANA BETONU

CWS Admix není perfektní pouze pro hydroizolaci, je perfektní pro ochranu betonu v aplikacích, jako jsou námořní stavby, čistírny odpadních vod atd. Utěsněním trhlin v betonu zabrání CWS Admix pronikání chloridů a škodlivých chemikálií, které napadají výztuž a způsobují degradaci betonu a selhání konstrukce.

SUPER RYCHLÁ APLIKACE

Vzhledem k tomu, že CWS Admix se přidává do betonu během výroby směsi a dávkování základních složek, nejsou harmonogramy výstavby ovlivněny zpožděním a posuny termínů, jak tomu je při použití povlakových izolací. 

PROJEKT BEZ ÚNIKŮ

CWS Admix je aplikován pouze plně vyškolenými schválenými aplikátory, kteří jsou odborníky na aplikaci produktu. Concrete Waterproofing Systems poskytuje kompletní školení a každoroční opětovné schválení všem schváleným aplikátorům po celém světě, aby byla zajištěna nepřetržitá přísná kontrola kvality.

HYDROSTATICKÝ TLAK

CWS Admix je vhodný pro použití v oblastech s vysokým hydrostatickým tlakem a splňuje normu EN EN 12390/8, která potvrzuje výkonnost produktu při tlaku 5 barů. Podrobnosti viz CWS.

Nenabízíme vám jen produkt, dáváme vám výsledek: PROJEKT BEZ ÚNIKŮ.

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ – ZÍSKEJTE LEED BODY

Produkty CWS Admix jsou nejekologičtější na světě. V souladu s tím jsme členy prestižní US Green Building Council (USGBC) a CZGBC. Za program LEED odpovídá USGBC.

 • Netoxický
 • Vhodný pro použití s ​​pitnou vodou
 • Žádné zbytečné odpady navíc
 • Žádné VOC
 • Aplikace výrobku získává potřebné body v projektech udržitelné výstavby

CWS Admix pro NOVÉ PROJEKTY A OPRAVY

Pro nové projekty: CWS Admix je koncentrát. Může být přidán přímo do betonové směsi při její výrobě v betonárně nebo aplikován přímo do domíchávače na místě stavby před vlastním použitím hotové směsi do konstrukce.

Pro opravy: CWS Admix by měl být smíchán s pískem a cementem do formy kaše a poté může být nanesen na povrch betonu. Pro větší plochy se může CWS dodat v předem namíchané formě. Pro další podrobnosti nás prosím kontaktujte.

 

JAK CWS Admix FUNGUJE

CWS Admix reaguje v betonu s volnými složkami vápna a vytváří souvislou bariéru milionů nerozpustných krystalů v kapilárách betonu. To blokuje průchod vody póry a kapilárami betonu, ale zároveň umožňuje prostup vzduchu a vodní páry, což umožňuje konstrukci „dýchat“.

Rychlost reakce a krystalického vývoje se liší podle variací v návrhu konstrukční směsi a je ovlivněna také režimem následného ošetřování betonu. Přestože plné hydroizolační vlastnosti jsou běžně dosaženy 7-10 dní od aplikace směsi do konstrukce, CWS Admix dosahuje ještě dalšího zlepšení hydroizolačních schopností během následujících týdnů.

Nerozpustné krystaly zajištují trvalou vodotěsnost po celou dobu životnosti konstrukce. Poté, co počáteční krystalizační proces úspěšně provedl hydroizolaci konstrukce, aktivní chemikálie CWS Admix zůstávají v betonu v režimu stand-by. Jakýkoli další budoucí kontakt s vodou znovu reaktivuje krystaly a celý proces utěsněn. Tak je zajištěna „celoživotní“ hydroizolační schopnost betonu.

Osmotickým procesem rostou krystaly „vstříc“ vodě, to je zejména účinné pro schopnosti izolace v podmínkách pozitivního i negativního hydrostatického tlaku.

DŮLEŽITÉ VĚDĚT

 • CWS Admix byl důkladně testován a vyhovuje EN: 12390–8, což je evropská norma pro prokázání propustnosti pod 5 barů hydrostatického tlaku během 72 hodin.
 • CWS Admix je kompatibilní s většinou ostatních přísad běžně přidávaných do betonu.
 • Jako všechny krystalické produkty má CWS Admix na beton mírný retardační a mírný plastifikační účinek. Z tohoto důvodu je třeba zvážit odstranění jiných produktů, které mohou způsobit zpomalení nebo plastifikační účinky.
 • CWS Admix má malý nebo žádný vliv na pevnost betonu v tlaku.
 • Vždy se doporučuje provedení zkušební směsi.
 • Pro další podrobnosti nebo konkrétní informace nás prosím kontaktujte

 

 

GWS
GWS
GWS