PAROC LINIO 10 se stává čím dál oblíbenější fasádní minerální izolací.

Fasádní deska PAROC Linio 10 je nehořlavá izolace z kamenné vlny pro použití jako základní vrstva pro tenké omítky fasád ve stávajících a nových budovách.

Má vynikající tepelně izolační a mechanické vlastnosti.

Neakumuluje vlhkost a nereaguje na změny teplot.

Pomocí fasádní izolační desky lze snadno vytvořit hladkou podkladovou vrstvu pro tenkou i silnou omítku v případě nerovného povrchu nosné zdi.

Zároveň zlepšíte zvukovou izolaci a zvýšíte požární odolnost obvodových stěn.

Desky se instalují s červenými značkami k nosné stěně pomocí maltového lepidla a mechanických spojovacích prostředků.